Projekty unijne

Dzięki projektom realizowanym przy udziale środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwa jest modernizacja parku taborowego Tyskich Linii Trolejbusowych oraz infrastruktury technicznej - sieci trakcyjnej i podstacji zasilających. Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami:

Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania

  • zakup sześciu elektrobusów ładowanych dynamicznie z sieci trakcyjnej
  • modernizacja systemu zasilania sieci trolejbusowej
  • budowa nowego punktu zasilania sieci trakcyjnej

Projekt w trakcie realizacji, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym

  • zakup trzech trolejbusów hybrydowych
  • zakup dwóch elektrobusów
  • budowa nowego odcinka sieci trolejbusowej
  • budowa nowej podstacji zasilającej

Projekt realizowany w latach 2017-2021, finansowany ze środków Unii Europejskiej

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • zakup piętnastu trolejbusów bateryjnych
  • modernizacja sieci trakcyjnej 

Projekt realizowany w latach 2012-2016, finansowany ze środków Unii Europejskiej